Liên Hệ

CTy TNHH PT SX Đức Huy

Địa chỉ: 189 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (08)39555666 – Fax : (08) 39556667
Email: mbhduchuy@gmail.com
Website: http://mubaohiemx-teen.com.vn

https://mubaohiemduchuy.com.vn