Liên Hệ

CTy TNHH PT SX Đức Huy

Địa chỉ: 189 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại: (08)39555666 – Fax : (08) 39556667
Email: mubaohiem_duchuy@yahoo.com.vn
Website: http://mubaohiemx-teen.com.vn

 https://mubaohiemduchuy.com.vn